กองการสื่อสารองค์กรฯ มรภ.เชียงราย จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

SDGs:

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “โครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ และการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SDGs: