มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่กว่า 940 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 14 คณะวิชา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากร
0

โรงเรียนสาธิตฯ

แผนกมัธยมศึกษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมเปิดโรงเรียนสาธิต แผนกมัธยมศึกษา โดยเป็นหลักสูตรแบบ LSM ซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน ได้แก่ L : Languages and coding literacy S : Science และ M : Mathematics โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
DSC_1556
DSC_1515

อ่านต่อ

LINE_ALBUM_19 เม.ย. 67 ISEM x J.F. Oberlin University Tokyo_240423_29
LINE_ALBUM_19 เม.ย. 67 ISEM x J.F. Oberlin University Tokyo_240423_25

อ่านต่อ

LINE_ALBUM__240426_36
LINE_ALBUM__240426_3

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดกิจกรรม

Friday, 21 June 2024
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร" รุ่นที่ 3
หอประชุมสุพรรณิการ์
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา
Wednesday, 26 June 2024
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) หัวข้อ "ปฏิบัติ CWIE อย่างไรให้ได้งาน"
โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี เชียงราย
จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Friday, 28 June 2024
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CRRU-CWIE Day 2024 หัวข้อ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการบูรณาการโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพ"
หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย
จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Thursday, 4 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
Saturday, 13 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
Sunday, 28 July 2024
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดกิจกรรม

Friday, 21 June 2024
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร" รุ่นที่ 3
หอประชุมสุพรรณิการ์
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา
Wednesday, 26 June 2024
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) หัวข้อ "ปฏิบัติ CWIE อย่างไรให้ได้งาน"
โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี เชียงราย
จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Friday, 28 June 2024
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CRRU-CWIE Day 2024 หัวข้อ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการบูรณาการโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพ"
หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย
จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Thursday, 4 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
Saturday, 13 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
Sunday, 28 July 2024
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน