มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่กว่า 940 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 14 คณะวิชา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากร
0

โรงเรียนสาธิตฯ

แผนกมัธยมศึกษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมเปิดโรงเรียนสาธิต แผนกมัธยมศึกษา โดยเป็นหลักสูตรแบบ LSM ซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน ได้แก่ L : Languages and coding literacy S : Science และ M : Mathematics โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
DSC_1556
DSC_1515

อ่านต่อ

LINE_ALBUM_19 เม.ย. 67 ISEM x J.F. Oberlin University Tokyo_240423_29
LINE_ALBUM_19 เม.ย. 67 ISEM x J.F. Oberlin University Tokyo_240423_25

อ่านต่อ

LINE_ALBUM__240426_36
LINE_ALBUM__240426_3

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

รายละเอียดกิจกรรม

Monday, 15 July 2024
พิธีถวายเทียนพรรษา
พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Thursday, 18 July 2024
พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชียงราย มรภ.เชียงราย
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Sunday, 28 July 2024
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันสำคัญ
Monday, 12 August 2024
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันหยุดนักขัตฤกษ์
Wednesday, 14 August 2024
แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี
หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย
จัดโดย คณะนิติศาสตร์
Tuesday, 8 October 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันสำคัญ

รายละเอียดกิจกรรม

Monday, 15 July 2024
พิธีถวายเทียนพรรษา
พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Thursday, 18 July 2024
พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชียงราย มรภ.เชียงราย
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Sunday, 28 July 2024
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันสำคัญ
Monday, 12 August 2024
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันหยุดนักขัตฤกษ์
Wednesday, 14 August 2024
แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี
หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย
จัดโดย คณะนิติศาสตร์
Tuesday, 8 October 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันสำคัญ

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน