มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมงานเทศกาล Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตชา กาแฟในชุมชน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ร่วมงานเทศกาล Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ชา กาแฟ ในจังหวัดเชียงรายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ผลิตกาแฟ ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในชุมชนและศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชากาแฟในจังหวัดเชียงรายได้อีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ