มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถวายราชสดุดีฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย