อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคว้าเหรียญทองแดงจากการแสดงผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ คนแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม และนายประทีป บุญวงค์ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดผลงานวิจัยจากเรื่อง “ระบบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบไร้สายระยะทางไกล (WIoT) ผ่านโครงข่าย Lora WAN“ อีกทั้งยังได้รับ Certification of Appreciation จาก Research Institute of Creative Education

โดยงานดังกล่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน “International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี