มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมแสดงความยินดี นักศึกษารุ่นใหม่ สร้างผลงานระดับโลก การแข่งขัน PUBG และ ROV

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเกมส์ PUBG และ ROV ซึ่งคว้ารับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีเป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา โดยมีคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการดังกล่าว ประกอบด้วย
นายธีระโชติ ขันซ้าย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ หนึ่งในสมาชิกทีม Forest Gaming ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล $100,000 หรือประมาณ 3,500,000 บาท จากการแข่งขันรายการ PUBG Global Series 2023 Phase 2 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2566
นายเจนณรงค์ แสงศรีจันทร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) หนึ่งในสมาชิกทีม CRRU x อบจเชียงราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล 2nd RUNNER-UP จากการแข่งขัน ROV CAMT CMU League 2023 ซึ่งจัดโดย CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566