มรภ.เชียงราย พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yuanpei University of Medical Technology ประเทศไต้หวัน

SDGs:

วันที่ 22-23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับ Yuanpei University of Medical Technology ประเทศไต้หวัน โดยในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรและสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทั้งสองสถาบันการศึกษามีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดส่งนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนในหลักสูตรระยะสั้นในช่วงเดือน มิถุนายน -กรกฎาคม 2567 นี้ และยังมีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการของนักศึกษาในระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ