สำนักยุทธศาสตร์ฯ มรภ.เชียงรายลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่สำคัญ “กิจกรรมการหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

SDGs:

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน โดยวันที่ 16 มกราคม 2567 ลงพื้นที่ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และ วันที่ 17 มกราคม 2567 ลงพื้นที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลของพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการกิจกรรมการหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

SDGs: