นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ฝึกทักษะวิชาชีพและบริการวิชาการโรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

SDGs:

วันที่ 20 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์” ณ โรงเรียนพานพิทยาคม และ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้ตามศาสตร์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น การทำขนมลูกชุบ การทำพวงกุญแจดาว การทำตุ๊กตาจากแก้วน้ำ การถักเชือก (เมคราเม่) และการทำตุงไส้หมู รวมถึงการถ่ายทอดผลงานวิจัยจากการสร้างต้นแบบนวัตกรรมพานพุ่มสักการะประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับพานพุ่มสักการะด้วยลายผ้าเชียงแสนหงส์ดำร่วมกับลายผ้าทอพื้นถิ่น อีกด้วย

SDGs: