โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและแข่งขันสาธิตวิชาการฯ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแข่งขันสาธิตวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาศาสตร์ของครูและนักเรียนกลุ่มสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4–6

รางวัลชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1–3

รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ป.4–6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษาจีน ป.4–6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6