มรภ.เชียงราย จัด “วันพร” ประจำปี 2567 มอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่นักศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัด กิจกรรม “วันพร” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมการแสดงเพื่อมอบความสุขให้แก่นักศึกษา และร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัล มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจ