อธิการบดี มรภ.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียน ร.ร.สาธิตฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

SDGs:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปชุดครุยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: