สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต้อนรับ อบต.ศรีดอนมูล ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน

SDGs:

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับและการป้องกันภัยแก่ประชาชน” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ประชาชนองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในโอกาสนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้รับมือภัยพิบัติตามรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
DSC_0924

อ่านต่อ

LINE_ALBUM_2023.8.3_230803_4

อ่านต่อ