สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี จัด “กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน 2567” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติให้แก่นักศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ร่วมเป็นตัวแทนแสดงศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมจัดซุ้มอาหาร ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ในปี 2567

ข่าวอื่น ๆ
1
2

อ่านต่อ