คณะรัฐศาสตร์ ฯ มรภ.เชียงราย จัด “โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร” สร้างความรู้ ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร” ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากทุกคณะและวิทยาลัย จำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.สมชาย หัตถกอง ผู้บังคับหมู่ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และบริษัทกรีนวิง จำกัด โครงการดังกล่าวเกิดจาการเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนตามกฎวินัยการจราจร ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

ข่าวอื่น ๆ
195896
195902

อ่านต่อ