มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกระชับความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในจีนเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – จีน

วันที่ 12-16 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Guangxi Logistics Vocational and Technical College เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Chen Fuguang รองอธิการบดี Guangxi Logistics Vocational and Technical College พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยยกระดับการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทาง Guangxi Logistics Vocational and Technical College มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย