มรภ.เชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว.for EV)

SDGs:

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มรภ.เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว.for EV) เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด อว.ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำภูมิภาค (ภาคเหนือ) เรื่อง ขับเคลื่อนพื้นที่สามเหลี่ยมนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง High Value Extract-Functional Food-Cosmetics Innovation ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ