มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดงานมหกรรม “อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย” ยกระดับเสื้อผ้าและอาหารพื้นถิ่นสู่ระดับสากล ฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 50 ปี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย” ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจะมีการจัดงาน“อาหาร อาภรณ์ เลอค่านครเชียงราย” ในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับเสื้อผ้าและอาหารพื้นถิ่นไปสู่ระดับสากล ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตอาหารในรูปแบบ Chef’s Table และการเดินแบบจากแขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบ 50 ปี ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม