มรภ.เชียงราย เป็นศูนย์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบกระดาษ พ.ศ.2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นศูนย์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบกระดาษ พ.ศ. 2566 โดยมีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 สำหรับการทดสอบครั้งนี้ มีรูปแบบการทดสอบ 2 ระบบ คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบที่ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบกระดาษ ทดสอบที่อาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นศูนย์สอบในวันที่ 16-17 และ 23-24 ธันวาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบกว่า 2,000 คน