มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน และลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 6 ประเทศ

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th Kunming Forum for Education Cooperation in South Asia and Southeast Asia / The 3rd Lancang – Mekong Regional Education Cooperation PU’ER Forum , Forum for Economic Cooperation of National Resources and Joint Training of Digital Talents among the Countries in the Lancang – Mekong Region. ณ PU’ER UNIVERSITY พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการเป็นภาคีทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย สปป.ลาว ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังได้รับเกียรติในการร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Digital Empowerment for Common Development” โดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการเจรจาแนวทางการขยายความร่วมมือทางวิชาการ อย่างไม่เป็นทางการ กับ Prof.Dr. Li Tao เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (DALI UNIVERSITY) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้าหลี่ ซึ่งจะได้มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ข่าวอื่น ๆ
112
113

อ่านต่อ

16
2

อ่านต่อ