มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมอธิการบดีขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

SDGs:

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (171) / 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือประเด็นสำคัญด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
1
2

อ่านต่อ