ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย จัดค่ายคณิตศาสตร์พื้นฐาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ

SDGs:

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ” และกล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ณ ห้อง Active Learning คณะครุศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์จากโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพานพิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
1
2

อ่านต่อ

1

อ่านต่อ