มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง”น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานถวายพวงมาลาสักการะ จุดเครื่องทองน้อยสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวเชียงรายอย่างหาที่สุดมิได้