มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้จะออกอากาศในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ
DSC_2097_0
DSC_2045_0

อ่านต่อ

LINE_ALBUM_ค่ายวิทยาศาสตร์_231218_32
LINE_ALBUM_ค่ายวิทยาศาสตร์_231218_23

อ่านต่อ