จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่บัณฑิต และผู้ร่วมงาน “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมงาน โดยมีจุดบริการอำนวยความสะดวก จุดบริการจอดรถ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข่าวอื่น ๆ