มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี (วันนวมินทรมหาราช) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา-เชียงราย ร่วมพิธีฯ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย