มรภ.เชียงราย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 51 รูป งานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 51 รูป ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวอื่น ๆ