มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 1 : การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานแก่สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีพุทธศักราช 2560-2561-2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 1 รางวัลการอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน ซึ่งนับเป็นรางวัลแห่งความร่วมมือร่วมใจ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย