โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคว้า 4 รางวัล จากกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแข่งขันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาศาสตร์ของครูและนักเรียนกลุ่มสาธิตฯ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักเรียนเขาพบอธิการบดี ด้วยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแข่งขันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาศาสตร์ของครูและนักเรียนกลุ่มสาธิตฯ ประจำปี 2566 ที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลการแข่งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ จากการประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ป.4-ป.6 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ จากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-ป.6 รวมได้รับรางวัลทั้งหมด 4 รายการ

ข่าวอื่น ๆ
4

อ่านต่อ