สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวเปิดการอบรมฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณและเน็ตเวิร์คที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK จากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้แร็ค ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อภาคการศึกษาในยุคปัจจุบัน และต้องการที่จะแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ เพื่อคืนสู่สังคมในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาและเยาวชนไทย ได้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค วิทยากรบรรยายในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์ ผู้อำนวยการภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการเอเชียแปซิฟิก ซึ่งดูแลกลุ่มประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมัลดีฟ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย