มรภ.เชียงราย ร่วม เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10 และติดตามเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

SDGs:

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ และ อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเปิดงานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10” ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยในโอกาสนี้ได้ติดตามเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะจากการจัด ค่ายเส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ “Start to Young Entrepreneurs” สำหรับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งในวันนี้กลุ่มเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ พร้อมทั้งใช้ทักษะจากการอบรมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย การให้บริการ รวมถึงความเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่จะพัฒนาต่อยอดสู่อนาคต

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
DSC_3051

อ่านต่อ