มรภ.เชียงราย เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

SDGs:

วันที่ 18-20 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยศูนย์การจัดการนักศึกษาต่างชาติ (ISEM) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (ISEM) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบหลักสูตรการการศึกษาระยะสั้นและหลักสูตรการศึกษาระยะยาว ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้หารือแลกเปลี่ยนกับ Professor Dr. Yoshiro Tanaka รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และผู้บริหารของ J. F. Oberlin University ซึ่งทาง J.F. Oberlin University มีความสนใจที่จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ กับ Dr. Eiko Tamimoto, president of the Board of the Trustees and Chancellor Kansai Gaidai University เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นและระยะยาว ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางผู้บริหาร Kansai Gaidai University มีความสนใจและต้องการให้นักศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์อีกด้วย

SDGs: