มรภ.เชียงราย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SDGs:

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับศิษย์เก่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัด โครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวัดเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แก่ วัดแม่ห่าง อำเภอเวียงป่าเป้า วัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยในปี 2567 นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา จำนวน 1440 รูป

SDGs: