ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ มรภ.เชียงราย ต้อนรับนักศึกษาจีน ศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกทำอาหารไทย

SDGs:

วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์การจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับนักศึกษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกทำอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและมอบวุฒิบัตรให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง จำนวน 30 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Nantong University , Guilin University of Technology , Shenyang University of Technology , Anshan Normal University , Guangxi Normal University , Guangdong University of Foreign Studies South China Business College ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นในการศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกทำอาหารไทย

SDGs: