มรภ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สถาบันการเงิน- การบัญชี นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

SDGs:

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ราชอาณาจักรไทย กับสถาบันการศึกษาใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาผ่านศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล ณ สถาบันการเงิน- การบัญชี นครหลวงเวียงจันทน์

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ