คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรม “วันภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก” พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรม “วันภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก” นำโดย อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาประจำโปรกรมวิชาภาษาตะวันตก ร่วมจัดกิจกรรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.น่านฟ้า จันทะพรม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ การะประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 21,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมกาสะลองคำ

ข่าวอื่น ๆ