มรภ.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2567

วันที่ 20 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์ เชียงรายนิวส์ โดยการบริหารงานของนายโชติศิริ ดารายนต์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ และนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2567 ซึ่งมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์และสื่อท้องถิ่นฉบับแรกของจังหวัดเชียงราย และเป็นสื่อมวลชนที่ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสังคมจังหวัดเชียงรายมาตลอด 36 ปี โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลายท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์