เตรียมพบกับ “มหกรรมสินค้า การเงิน การลงทุนครบวงจร”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานโดยการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ” ในวันที่ 13 กันยายน 2566 นี้ เวลา 09.00 – 16.30 ณ หอประชุมใหญ่ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

  • การออกร้านของสถาบันการเงินสมาชิกชมรมธนาคาร มากกว่า 15 หน่วยงาน
  • การนำเสนอสินค้าและบริการการด้านการเงิน
  • คลินิคให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินและการลงทุน
  • การออกร้านผู้ประกอบการร้านค้า สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP สินค้าไอที และร่วมสนุก “นาทีทองเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาจับต้องได้”