การแข่งขันกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2566 การแข่งขัน “ฟุตซอล ฮอมซาว”

SDGs:

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแข่งขัน “ฟุตซอล ฮอมซาว” ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ การแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคีบุคลากร ซึ่งจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มรภ.เชียงราย ประกอบด้วย 4 กุล่มสี สีเหลือง สีชมพู สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ได้เริ่มการแข่งขันกีฬา“ฟุตซอล ฮอมซาว” โดยผลการแข่งขันฟุตซอล

🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง

🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ สีฟ้า

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
IMG_2468
IMG_2446

อ่านต่อ

IMG_6750

อ่านต่อ