มรภ.เชียงราย สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

วันที่ 10 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย”โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมกาสะลอง ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและแสดงความเคารพนับถือบุคลากรอาวุโสที่เคยสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเดินขบวนแห่ของบุคลากรจากทุกคณะและหน่วยงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานของพี่น้องชาวราชภัฏเชียงราย