มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร 20 ปี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

SDGs:

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กร ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global)” ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ 20 ปี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Thai Gastronomic Journey : From Local Food to Global Cuisine“ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังได้จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley Eastern Lanna Food Valley (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี 2566

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ