มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนเชียงรายเมืองสุขภาพ พร้อมโชว์นวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงส่งเสริมสุขภาพ

SDGs:

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย “เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)” โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังได้นำนักวิจัยและนักศึกษาร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley (Eastern Lanna Food Valley) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ