นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯ แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “อัตลักษณ์ตัวตนบนเส้นทาง Zomia 2023” สื่อสารผ่านภาพและเสียงบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหมู่มวลมนุษยชน

SDGs:

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566 นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “อัตลักษณ์ตัวตนบนเส้นทาง Zomia 2023” ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ในโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 5 – 31 ก.ค. 2566 ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.ราชภัฏเชียงราย โดยทีมนักวิจัย มรภ.เชียงราย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา หัวหน้าทีมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ธนาพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ ผู้จัดการดำเนินงานการ ความโดดเด่นของนิทรรศการครั้งนี้ใช้นำเสนอรูปแบบการสื่อสารผ่านภาพและเสียงบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหมู่มวลมนุษยชน ภายในงานจะได้พบกับผลงานของศิลปินรับเชิญ อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ และผลงานคุณภาพทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน บทเพลงของคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: