มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เชียงราย เลอค่า” โชว์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 15 กันยายน 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กร ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการถ่ายทอดสด (Live) งานมหกรรม “เชียงราย เลอค่า” ประจำปี 2566 โดยจะมีการจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมกองการสื่อสารองค์กรฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเสื้อผ้าและอาหารพื้นถิ่นก้าวสู่ระดับสากล รวมถึงยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 50 ปี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสาธิตอาหารในรูปแบบ Chef’s Table และการเดินแฟชั่นโชว์จากแขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงราย

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
3_0

อ่านต่อ