ชมรมผู้ปกครองและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มรภ.เชียงราย จัดการแสดง SATIT SHOW CASE : The Little Mermaid เวทีสร้างสรรค์พัฒนาทักษะนักเรียน

SDGs:

วันที่ 12 มกราคม 2567 ชมรมผู้ปกครองและอาจารย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแสดง SATIT SHOW CASE : The Little Mermaid โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานมีตลาดนัดสาธิตจากพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย การแสดงโชว์ SATIT SHOW CASE : The Little Mermaid โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมและร่วมรับชมการแสดงให้กำลังใจเด็กๆ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโครงการพัฒนาการศึกษาโดยได้ขยายการศึกษา ซึ่งจะเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2567 นี้ อีกด้วย

SDGs: