มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต้อนรับ Pu’er University สานความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Pu’er University มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Chen Yong รองอธิการบดี Pu’er University ในโอกาสที่ Pu’er University เข้าพบปะเจรจาและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสองสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้คณะผู้แทนจาก Pu’er University ได้พบปะนักศึกษา มรภ.เชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการศึกษา อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่ทั้ง 2 สถาบันจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนในอนาคต ณ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ