กองการสื่อสารองค์กรฯ มรภ.เชียงราย จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

SDGs:

วันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ และทีมงาน จัด โครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ และการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SDGs: