มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร “ฝึกปฏิบัติงานเซรามิก” กิจกรรม Workshop สร้างสรรค์งานเซรามิก

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติงานเซรามิก” ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานเซรามิก

สำรองวันและเวลาในการเข้าฝึกปฏิบัติงานเซรามิกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางปรียะดา จอมแสง โทร.053-776-008