นักศึกษาคว้าชมเชยแข่งขันแปลภาษาจีนไทยฯ

นางสาวสุดารัตน์ แซ่เกา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการแปลและการล่ามจีนไทย-ไทยจีน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่