มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมพิจารณาย่านชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอเป็น “มรดกของจังหวัดเชียงราย”

วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมดังกล่าว มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาย่านชุมชนเก่าของจังหวัดเชียงราย ยกระดับสู่การเป็นมรดกของจังหวัด เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้มีคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาอย่างคับคั่ง

ข่าวอื่น ๆ
1044788_0
1044785_0

อ่านต่อ